Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii

Strona główna
<strong>Nowa siedziba Konsulatu</strong>

1 marca 2015 Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii przeniósł swoją siedzibę do odnowionej rezydencji rodziny Boników przy ul. Narutowicza 34.
Godziny urzędowania Konsulatu pozostały bez zmian tj. wtorki i środy godziny 10.00 – 15.00.

1 marca 2013 otwarcie siedziby Konsulatu Honorowego Republiki Mołdowy

W dniu 1 marca 2013 nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby Konsulatu Honorowego Republiki Mołdowy w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 83/39. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Pan Iurie Bodrug Ambasador Republiki Mołdowy. Zaś swoją obecnością zaszczycili nas Pani Jolanta Chełmińska wojewoda łódzki i nasz nieoceniony ks. Piotr Turek.

Konsulem Honorowym Republiki Mołdawii w Łodzi jest Pan PAVEL SCURA.

Konsulat jest otwarty w każdy wtorek i środę od godziny 10 do 15. Serdecznie zapraszamy.

Okręg konsularny Konsula Honorowego stanowi województwo łódzkie.

Misją Konsulatu jest wspieranie przedstawicieli narodu polskiego i mołdawskiego w dążeniu do wzajemnego poznawania się, a także wytworzenia trwałych i silnych relacji na niwie kulturalnej, naukowej i gospodarczej pomiędzy naszymi krajami.

Misją Konsulatu Republiki Mołdawii w Łodzi jest również udzielanie pomocy obywatelom mołdawskim, przebywającym na terenie Polski, szczególnie na terenie objętym działalnością Konsulatu.

Dodaj komentarz